boek2De gezondheidszorg is een sector die in snel tempo verandert door nieuwe technieken, nieuw beleid, jarenlange bezuinigingen en marktwerking. Maar verandert ze wel in de juiste richting en zijn die ontwikkelingen in het belang van de patiënt voor wie de gezondheidszorg in beginsel bestaat? Krijgen we allemaal de beste behandelingen? Hoe wegen commerciële belangen op tegen die van de patiënt? Is de overheid vooral bezig met de patiënt of toch met de industrie?

Geleid door de vraag of de patiënt nog wel centraal staat in de zorg deed Peter Kapitein jarenlang onderzoek. In Hoe heeft het zover kunnen komen? belicht hij de stand van zaken in de gezondheidszorg aan de hand van de ziekte kanker. Het blijkt dat er veel betere zorg mogelijk is dan er uitgevoerd wordt. Behandelen wordt beloond en is gericht op een ziekte in plaats van op een mens. Het systeem blijkt gebaat bij zoveel mogelijk patiënten, die dat zo lang mogelijk blijven.

Hoe heeft het zover kunnen komen? is een belangwekkend boek in een tijd waarin de gezondheidszorg zoals we die kennen een nieuw tijdperk in gaat. Voor wie wil begrijpen waar we vandaan komen, waar we staan, waar we naartoe gaan, maar ook waar het naartoe zou moeten is dit boek een onmisbare leidraad met een interessante ontknoping en oplossing.

Klik hier om Peter’s nieuwe boek te bestellen via Bol.

Klik hier om de  Kindle versie (in het Engels) te bestellen via Amazon.