Het is onze data!

Vaak krijgen we bij Inspire2Live de vraag of we willen meedenken en meewerken aan het beschikbaar krijgen van data voor onderzoek. De klachten over AVG en GDPR zijn niet van de lucht. De klachten over de wetenschappers en de industrie die hun data niet willen delen, doen hier niet voor onder. De patiënt is de dupe en dat is niet alleen erg, maar ook verwonderlijk. Immers; het is onze data.